Funderar ni på att starta eget tillsammans?

 

Ring oss och boka tid för kostnadsfri rådgivning

Ewa Engdahl 070 – 658 73 23

Gudrun Einefors 072 – 975 57 33

 


Utdelade innovationscheckar

Ingebo Hagar och iTeve Production Europa AB är två företag från Kalmar län med stor tillväxtpotential som fått checkar för att utveckla och starta nya innovativa projekt. Läs mer…

 Finansiering

Microfond Småland

Mikrofond Småland stödjer utvecklingen av affärsverksamheter och samhällsnyttiga aktiviteter genom lån, garantier, risk- och ägarkapital som kombineras med ett aktivt mentorskap


 Internationellt

Hållbar utveckling i Östersjöregionen

Print

 Nyheter

Ölands Folkhögskola har beviljats medel för att genomföra en ettårig utbildning i företagande med koppling till socialt företagande i första hand, men också andra företagsformer. Under utbildningstiden kommer deltagarna också att praktisera på olika företag samt pröva sina affärsidéer. Samarbetspartner och delaktiga i framtagandet av projektidé är Coompanion och Samordningsförbundet i Kalmar län

 

 

 

 


Utdelade innovationscheckar

Ingebo Hagar och iTeve Production Europa AB är två företag från Kalmar län med stor tillväxtpotential som fått checkar för att utveckla och starta nya innovativa projekt. Läs mer…

 Internationellt

Hållbar utveckling i Östersjöregionen

Print

 Internationellt

Hållbar utveckling i Östersjöregionen

Print

 Nyheter

Ölands Folkhögskola har beviljats medel för att genomföra en ettårig utbildning i företagande med koppling till socialt företagande i första hand, men också andra företagsformer. Under utbildningstiden kommer deltagarna också att praktisera på olika företag samt pröva sina affärsidéer. Samarbetspartner och delaktiga i framtagandet av projektidé är Coompanion och Samordningsförbundet i Kalmar län

 

 

 

 

Aktuellt

Äldre inlägg

Sök Innovationscheck eller IP-check!

Sök Innovationscheck!

Sök Innovationscheck!

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?

Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Checkarna används för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt.

Vad gör Coompanion?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Kostnadsfri rådgivning

Har ni precis bestämt er, eller har ni kommit halvvägs i processen och behöver råd? Kontakta oss! Visar det sig att ni behöver mer hjälp, ser vi till att ni får träffa en rådgivare på det Coompanion som finns närmast er. I Sverige finns 25 regionala Coompanion– minst ett i varje län.

 

 

Förmånlig företagsrådgivning

Har ni kommit igång med er verksamhet, och märker att det dyker upp nya frågor och behov? Coompanion kan hjälpa till att utveckla företaget, och vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning upp till 8-10 timmar, sedan behovsprövat vilket ger förmånliga priser.

Coompanion

Kort om Coompanion

Coompanion Kalmar län arbetar aktivt för att uppnå konkreta resultat för tillväxt, utveckling och medmänsklighet i vår region. Det gör vi genom att både initiera, stimulera och delta i utvecklingsprojekt, men framförallt genom företagsrådgivning, nätverk och skräddarsytt stöd.

 

Coompanion har ett uppdrag av Tillväxtverket att arbeta med företagsrådgivning samt lokal och regional utveckling och metodutveckling för detta.

 

Ändamål och verksamhet

Den ekonomiska föreningen Coompanion i Kalmar län är politiskt obunden och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva utbildning och rådgivning om det kooperativa företagandet, idén, ekonomin och särarten samt dess historia. Till detta hör också att initiera och stödja forskning på kooperativ grund samt att medverka i regionala, nationella och internationella utvecklingsprocesser inom Coompanions intresseområden.

Coompanion i Kalmar län skall marknadsföra och tillhandahålla information, rådgivning och utbildning till medlemmar och andra intressenter inom områdena juridik, ekonomi, marknadsanalys och marknadsföring i kooperativa verksamheter. Dessutom skall konsult-tjänster erbjudas till intressenter som vill etablera kooperativa företag, till dem som driver kooperativ och till dem som vill stödja utvecklingen av kooperativ verksamhet.

Nätverksarbete, projekt- och mötesverksamhet till stöd och utveckling för befintliga och presumtiva medlemmar samt blivande kooperativ ingår i Coompanions uppgift. Medlemmar deltar i den ekonomiska föreningen genom att nyttja föreningens tjänster.

EMI_7347

  • Tillväxten är stark i kooperativa företag
  • Formen är skräddarsydd för samarbete
  • Kooperativa företag håller längre

När du vill göra skillnad är Coompanion Kalmar län din självklara partner för tillväxt, affärsliv och medmänsklighet i vår region.

Kontakt

När du vill göra skillnad är Coompanion Kalmar län din självklara partner för tillväxt, affärsutveckling och medmänsklighet i vår region. Vi initierar, stimulerar och deltar i utvecklingsprojekt jämsides med vårt erbjudande om företagsrådgivning, kontakter och nätverk och Coompanions skräddarsydda stöd.

Coompanion lyfter blicken och tänker på helheten i varje fråga. Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter för att resultatet ska bidra till utveckling och tillväxt där både kunskap, företag och människor växer. För oss är alla lika viktiga och lika mycket värda, och i alla situationer strävar vi efter att med engagemang och framtidstro visa vad växtkraft, samverkan och kooperativt företagande handlar om praktiken.

Vår företagsrådgivning är kostnadsfri i ett inledande skede. Coompanion hjälper också till att utveckla företaget. Vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling.captcha

 

Medarbetare

Ewa Engdahl, verksamhetsledare och rådgivare

Mobil: 070 65 87 323
E-post: ewa.engdahl@coompanion.se

Ewa ansvarar sedan 2010 för Coompanions verksamhet i Kalmar län.

Företagsrådgivning, affärsutveckling, budget och kalkyler samt projektutveckling och försäljning av tjänster och utbildning är uppgifter som ligger på mitt bord. Det huvudsakliga intresseområdet är lokal och regional utveckling där företagande spelar en avgörande roll. Här har kooperationen en given plats, där samarbete ofta är lösningen för allehanda behov som uppstår både i stad och på landsbygd.


 

Gudrun Einefors, rådgivare och projektledare

Cv_Gudrun foto

Mobil: 072 – 975 57 33
E-post:gudrun@coompanion.se

Gudrun arbetar med företagsrådgivning, affärsutveckling, projektledning och utbildning. Hon har erfarenhet från tidigare rådgivnings-arbete inom Coompanion, på ALMI och TRR Trygghetsrådet och som egen företagare. Gudrun arbetar med kooperativ rådgivning, projekt och är ekonomiansvarig.


 

Camilla Broms, projektledare

Mobil: 070 – 756 20 30
Epost: camilla@coompanion.se

Camilla jobbar som projektledare för projektet Young Ambassdors of Democracy, ett internationellt Östersjöprojekt för och av unga på landsbygden.
Är utbildad Agronom med inriktning på landsbygdsutveckling. Driver även det egna företaget Livagro där hon jobbar som konsult, projektledare och skribent i olika landsbygdsutvecklingsprojekt.


 

Eva Engström, student

Mobil: 076 – 763 73 37
Epost: evom0001@stud.slu.se

Eva läser till agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling och gör gärna mindre arbeten, utvärderingar, skriver uppsatser och praktiserar under utbildningen. Eva har jobbat som regional projektledare för affärsidétävlingen Ostartat och i projektet Ung Förebild med att lyfta och inspirera unga på landsbygden i syd-östra Småland. Eva har också varit engagerad i det internationella flaggskeppsprojektet Sustainable Rural Developement in the Baltic Sea Region och jobbat med information på Coompanion Kalmar.


Konsulter

Jonathan Rudman, konsult

Mobil: 070 – 603 46 77
E-post: hello@jonathanrudman.se

Jonathan arbetar med uppdrag inom projektledning, konceptutveckling och utveckling av entreprenöriella ekosystem. Han har en kandidatexamen i Business & Economics från Handelshögskolan i Stockholm samt lång erfarenhet från jobb på organisationen Ung Företagsamhet och Tele2Arena. Utvecklar och leder event som konferncier, speaker och föreläsare.

 


Henrik Hedqvist, konsult

Mobil: 076 – 097 56 84
Epost: henrik@hqk.se

Henrik arbetar med projektberedning och projektledning inom lojkala, regionala, nationella och transnationella projekt, har bland annat erfarenhet från samverkansprojekt inom Horizon 2020.
Henrik har haft uppdrag från små- och medelstora företag som till exempel RXEye AB, Majhong Logic men även arbetat med stora koncerner som Bonnier, Oden Control AB och IKEA. Han har ett förflutet som näringslivsutvecklare i Norrbotten och som projektutvecklare inom Leader Småland.

Coompanion i Kalmar län

<>Visa större karta

Storgatan 21 b
579 30 Högsby

Telefon:
Ewa Engdahl, 070-65 87 323
Gudrun Einefors 072-97 55 733

E-post: kalmar@coompanion.se

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Namn

E-postadress

Kalendarium