Aktuellt


Arbetsintegrerande sociala företag blir jobb för nyanlända
Publicerat den 20 februari, 2017

asf-projektCoompanion Kalmar län har precis dragit igång ett projekt som ska främja utveckling av nya verksamhetsgrenar och nystart av arbetsintegrerande sociala företag (ASF). De kommer i sin tur bidra med arbetsmöjligheter för nyanlända, asylsökande och personer som riskerar att hamna långt från arbetsmarknaden. Projektet genomförs i samarbete med de sociala företagen ”Vi bryr oss” i Blankaholm, ”Pinea” i Ruda samt ”Äppelkärnan” på Öland. Företagen kommer få hjälp med att förbättra sina verksamheter men även utveckla nya verksamhetsgrenar som i längden kan resultera i nya ASF. Projektet pågår under två år och har finansierats av tillväxtverket med drygt två miljoner kronor. Vill du veta mer? Kontakta Gudrun Einefors

Projektet är en del i genomförandet av den regionala handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag som Coompanion Kalmar län var med och tog fram 2016, som syftar till att stärka och förbättra förutsättningarna för ASF i länet. Arbetsintegrerande sociala företag sätter människan i centrum och anpassar arbetsuppgifterna efter dennes förmåga. Utöver verksamhetsmålen har de sociala mål som att skapa gemenskap, rehabilitering och integrera människor i arbetslivet. De bidrar där med till medmänsklighet och utveckling, både för individer och för samhället. Läs mer om arbetsintegrerande sociala företag…

 Behöver du mikrolån, säkerheter, likviditet…
Publicerat den 15 november, 2016

 

mikrofondskvall

 

mikrofondskvall-2

 

mikrofondskvall-2

 

mikrofondskvall

Läs mer om Mikrofond Småland här…Coompanion Kalmar län håller extra stämma
Publicerat den 22 september, 2016

Alla medlemmar kallas till en extra stämma på Ingebo Hagar, Vimmerby, den 19 oktober kl. 19.00. Stämman leds av Vimmerbys kommunalråd Tomas Pettersson och på programmet står:

 • Aktuellt hos Coompanion
 • Stadgefrågor
 • Val av valberedning

Stämman genomförs i samband med en internationell energicamp för unga entreprenörer som vill satsa på förnyelsebart och energieffektivisering. Läs mer…

Välkomna!

 Internationell energicamp i Ingebo Hagar
Publicerat den 3 september, 2016

Vill du tjäna pengar och rädda miljön?

Välkommen till en inspirerande och lärofylld vecka för entreprenörer mellan 20 och 40 år som är intresserade av förnybar energi och energieffektivisering! Den 17 till 20 oktober 2016 träffas entreprenörer från Sverige, Litauen och Ukraina i innovativa och hållbarhetsfokuserade Ingebo Hagar i Vimmerby och genomför workshops, studiebesök och gemensamma aktiviteter för att utveckla affärsidéer kring hållbart energiföretagande!

Är du intresserad av att delta eller vill du ha mer information? Hör av dig till Camilla Broms, camilla.broms@coompanion.se. Sista anmälningsdag är 30 september.

Energicampen är uppstarten av projektet Young Energy for the Future med syfte att stödja och inspirera unga entreprenörer att satsa på företagande inom förnyelsebar och effektiv energianvändning. Läs mer om projektet här!Nätverk för arbetsintegrerande sociala företag och projekt
Publicerat den 17 augusti, 2016

Lunchpaus från arbetet med den regionala handlingsplanen för samverkan och stärkande av arbetsintegrerande sociala företag.

Lunchpaus från arbetet med den regionala handlingsplanen för samverkan och stärkande av arbetsintegrerande sociala företag.

 

På uppdrag av regionförbundet i Kalmar län har vi initierat ett nätverk för arbetsintegrerande sociala företag och projekt i regionen med syfte att  skapa samarbeten och utbyta erfarenheter. På uppdrag av Tillväxtverket jobbar vi nu vidare med att ta fram en handlingsplan. Vill ni vara med? Kontakta oss!Ny lag om ekonomiska föreningar
Publicerat den 17 augusti, 2016

”Lagen om ekonomiska föreningar” uppdaterades den första juli i år. Ni kan därför behöva ändra era stadgar så att de överensstämmer med den nya lagstiftningen. Aktuella nyheter handlar om styrelsens ekonomiska ansvar, kommunikation om stämmor etc., externt kapital till företaget samt regler för röstning och medlemsmatrikel mm. Det är också viktigt är att se över ändamålsparagrafen, så att er verksamhet stämmer överens med vad som står där. I annat fall kan styrelseledamöterna bli personligt ansvariga. Om ni har skrivningar i era stadgar som strider mot den nya lagen måste ni ha justerat detta före första juli 2018. Då det ofta krävs två föreningsstämmor för att ändra stadgar kan det var väl värt att ta tag i detta direkt. Ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst samtal där vi kommer överens om vad just ni behöver och kan lämna ett pris på uppdraget utifrån era behov!Sök Innovationscheck eller IP-check!
Publicerat den 3 juni, 2015

Vi förmedlar Innovationscheckar och IP-checkar

till kooperativa företag!

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?

Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till

100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

 

Checkarna används för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt.

 

Checken kan även användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar.

 

Medlen får inte användas till den ordinarie verksamheten.

 

Vem kan söka?

Kooperativa företag som har minst 3 anställda

Med anställda jämställs;

 • medlemmar i ekonomiska föreningar
 • gemensamma operativa delägare
 • externa operativa personer som långsiktig uppbär ersättning från företaget

 

Krav på sökande kooperativa företag

 • Minst ett årsbokslut med intäkter från försäljning
 • Betydande nettoomsättning
 • Kooperativet får ej befinna sig i ekonomiskt obestånd.
 • Kooperativet ska ej tidigare erhållit en innovationscheck eller IP-check samt ej fått annan finansiering (mer än) > 50 000kr från VINNOVA de senaste 5 åren (2011-2015).

 

Löpande ansökningar

eller

 • Via formulär som du kan få från din regionala Coompanionrådgivare

 

Coaching vid ansökan

Kontakta din regionala Coompanionrådgivare som hjälper er att utvärdera idén och bedömer hur ni skall gå vidare. Sök din rådgivare på www.coompanion.se

 

 

Coompanion är en av Vinnovas förmedlare av innovationscheckar under 2015-17. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och driver program

för att stärka innovationskraften inom flera samhällsområden och näringsgrenar.Internationell landsbygdskonferens i Högsby
Publicerat den 25 januari, 2015

Unga representanter från alla länderna tävlade in en Österssjö-quizz och fick sedan i uppdrag att bilda en framtidsgrupp för att planera ett fortsättningsprojekt, Rural Flagship 2.0.

Unga representanter från alla länderna tävlade in en Österssjö-quizz och fick sedan i uppdrag att bilda en framtidsgrupp för att planera ett fortsättningsprojekt, Rural Flagship 2.0.

”Learning by doing” var temat för konferensen i slutet av november, där ett 50-tal deltagare från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige engagerade sig i ungas möjligheter på landsbygden.

Berga fick agera fallstudie och deltagarna besökte Hasse och Liz trädgårdscafé och vintagebutik, Berga samhällsförening och biografen, Ditt Ekokött, Hanåsa Sågverk och Café Tre Århundraden.

De fick därefter i uppgift att med hjälp av lite olika metoder fundera på hur Berga kan utvecklas utifrån tre teman: entreprenörskap, innovation och ungas delaktighet i samhällsutvecklingen. Förslagen filmades och presenterades under pompa och ståt för de besökta företagen i Höllywood Studios.

Konferensen var den tionde i rad i projekt ”Sustainable Rural Developement through Youth Entrepreneurship, Innovation and Participation in the Baltic Sea Reagion”, som har pågått i tre år och slutar till sommaren. En framtidsgrupp som ska planera för ett fortsättningsprojekt, utsågs under konferensen och består av unga representanter från alla länderna. Diskussionen kring det framtida projektet förs delvis i Facebook-gruppen Rural Flagship 2.0.

 Direct report from youth entrepreneurship conference in St Petersburg
Publicerat den 10 april, 2014

The flagship project ”Sustainable Rural Development” just finished a two day long conference on youth entrepreneurship in rural areas in the Leningrad region, Russia. 24 participants, mostly young people, from the baltic sea region met to learn about and discuss methods and practises of supporting youth innovation, entrepreneurship and participation in local development. These are the main tasks of the flagship project. During two exciting days we visited a newly started sawmill and a horse breeding company. We were also introduced to some young entrepreneurs in St Petersburg and gained some insight into the situation of youth entrepreneurs in Russia. A report from the conference will soon be avaliable at the flagship project webpage, where you can also read more about the project.

Visiting a sawmill where the multi entrepreneurial owner also had cows, chickens and took part in running the local food store.

Visiting a sawmill where the multi entrepreneurial owner also had cows, chickens and took part in running the local food store. He told us that if you want land to start your business in a rural area you can rent it pretty cheap from the state, but bad infrastructure is often a problem.

2014-04-08 15.26.49

Dimitriv and Daria are both student at the State Forest Technical University who started there own enterpreises. There experience told them it is not as hard as many people think to start a business and with internet the possibilities is better also in rural areas.

 Att stödja utan att styra – om förhållningssätt och framväxt av arbetsintegrerande sociala företag
Publicerat den 22 februari, 2014

Det finns ett ökande intresse för arbetsintegrerande sociala företag som en plattform att skapa arbete för dem, som av någon anledning har svårt att få en plats på arbetsmarknaden. Mänskliga och samhällsekonomiska vinster har visat sig skapas genom att människor får en chans till arbete och får vara med och styra villkoren för det egna arbetet.

Välkommen till seminarie den 11 mars på Staby Gårdshotell i Högsby kl. 9.00-15.30!

Bindande anmälan till Lena Sköld, Tanke & Handling, lena@tankeochhandling.coop

Deltagaravgift: 625 kr, inkl moms, inbetalas till Samordningsförbundet i Kalmar län, bg 5682-8189

Program:

9.00 Kaffe och macka

9.30 Därför är arbetsintegrerande sociala företag viktiga för oss. Birgitta Hällegårdh, SKL

Sociala företag – en resurs för både meningsfull sysselsättning och arbete. Bosse Blideman 

10.15 Så här verkar arbetsintegrerande sociala företag i Kalmar län för att skapa flera arbetsmöjligheter! Vissa kriterier finns som grund för arbetet. Sonja Hedman-Folke från Coompanion i Kalmar län

10.45 Paus

11.00 De arbetsintegrerande sociala företagen i Sverige och olika startprocesser. För vilka lämpar sig de sociala företagen och vilka bör ”vara med på tåget”? Eva Laurelii och Bosse Blideman 

11.45 Delaktighet och ledarskap. Viktiga frågor att vara medveten om vid starten av det sociala företaget. Eva Laurelii 

12.15 Lunch

13.00 Macken Högsby presenterar sin verksamhet och vad den betyder för den enskilda människan. Torbjörn Carlreus, Malin Holgert 

13.30 Följ lagen! – om upphandling med sociala kriterier och konkurrensfrågor. Bosse Blideman 

14.00 LOV – en möjlighet för sociala företag, Utvecklingsledare Joakim Nyman, Västervik

14.40 Kaffe

15.00 Hur kan kommunerna stödja utan att styra? Diskussion. Eva Laurelii och Bosse Blideman 

15.30 Avslutning och möjlighet för deltagarna att besöka Macken Högsby