Funderar ni på att starta eget tillsammans?

 

Ring oss och boka tid för kostnadsfri rådgivning!

 

Ewa Engdahl 070 – 658 73 23

Gudrun Einefors 072 – 975 57 33

 

Aktuellt


Save the date – sociala innovationer

17 maj ordnas en konferens i Oskarshamn om sociala innovationer, något samhället behöver mer av! Läs mer…


Ny lag om ekonomiska föreningar

Regeringen har presenterat ett förslag på ny lagstiftning för ekonomiska föreningar som kommer göra dem mer likställda med andra företagsformer. Läs mer…


Stundande företagsdöd?

Vi har en lösning för att förhindra att Sveriges företag pensioneras med sina ägare. Läs mer om hur medarbetarna kan ta över företaget tillsammans här!

 Finansiering


Innovationscheckar – sök 100 000!


 Mikrofond Småland

Mikrofond Småland stödjer utvecklingen av affärsverksamheter och samhällsnyttiga aktiviteter genom lån, garantier, risk- och ägarkapital som kombineras med ett aktivt mentorskap. Läs mer här… 

 Internationellt


Young Ambassadors of Democracy

Är i full gång med att förbereda ett tre-årigt projekt för att stötta och inspirera unga på landsbygden i Östersjöregionen. Läs mer här…


Young Energy for the Future

Är ett samarbetsprojekt med fokus på unga entreprenörer inom förnyelsebar energi. Läs mer här…


Sustainable Rural Developement

Är ett nyligen avslutat flaggskepsprojekt i östersjöregionen som bland annat tagit fram en verktygslåda med metoder och goda exempel på hur man kan arbeta med innovation, entreprenörskap och delaktighet med unga på landsbygden. Läs mer här…

Socialt företag


Socialt företagande – vad är det?

Socialt företagande skapar jobb, hållbara samhällen och lokalt engagemang genom sina affärer. Men hur då? Läs mer här…


Arbetsintegrerande sociala företag…

…i länet kommer stärkas genom ett två-årigt projekt som Coompanion Kalmar län genomför. Det kommer i sin tur innebära nya arbetsmöjligheter för nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden. Läs mer…


Regionalt socialt nätverk

Ett nätverk för sociala, arbetsintegrerande företag och projekt har bildats i regionen och arbetet med att ta fram en handlingsplan är i full gång! Vill du vara med? Läs mer här…

Aktuellt


Save the date – sociala innovationer

17 maj ordnas en konferens i Oskarshamn om sociala innovationer, något samhället behöver mer av! Läs mer…


Ny lag om ekonomiska föreningar

Regeringen har presenterat ett förslag på ny lagstiftning för ekonomiska föreningar som kommer göra dem mer likställda med andra företagsformer. Läs mer…


Stundande företagsdöd?

Vi har en lösning för att förhindra att Sveriges företag pensioneras med sina ägare. Läs mer om hur medarbetarna kan ta över företaget tillsammans här!

 Internationellt


Young Ambassadors of Democracy

Är i full gång med att förbereda ett tre-årigt projekt för att stötta och inspirera unga på landsbygden i Östersjöregionen. Läs mer här…


Young Energy for the Future

Är ett samarbetsprojekt med fokus på unga entreprenörer inom förnyelsebar energi. Läs mer här…


Sustainable Rural Developement

Är ett nyligen avslutat flaggskepsprojekt i östersjöregionen som bland annat tagit fram en verktygslåda med metoder och goda exempel på hur man kan arbeta med innovation, entreprenörskap och delaktighet med unga på landsbygden. Läs mer här…

 Internationellt


Young Ambassadors of Democracy

Är i full gång med att förbereda ett tre-årigt projekt för att stötta och inspirera unga på landsbygden i Östersjöregionen. Läs mer här…


Young Energy for the Future

Är ett samarbetsprojekt med fokus på unga entreprenörer inom förnyelsebar energi. Läs mer här…


Sustainable Rural Developement

Är ett nyligen avslutat flaggskepsprojekt i östersjöregionen som bland annat tagit fram en verktygslåda med metoder och goda exempel på hur man kan arbeta med innovation, entreprenörskap och delaktighet med unga på landsbygden. Läs mer här…

Socialt företag


Socialt företagande – vad är det?

Socialt företagande skapar jobb, hållbara samhällen och lokalt engagemang genom sina affärer. Men hur då? Läs mer här…


Arbetsintegrerande sociala företag…

…i länet kommer stärkas genom ett två-årigt projekt som Coompanion Kalmar län genomför. Det kommer i sin tur innebära nya arbetsmöjligheter för nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden. Läs mer…


Regionalt socialt nätverk

Ett nätverk för sociala, arbetsintegrerande företag och projekt har bildats i regionen och arbetet med att ta fram en handlingsplan är i full gång! Vill du vara med? Läs mer här…

Aktuellt

Äldre inlägg

Nu läggs grunden för samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor!

Nu är arbetet igång med att hitta modeller för samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle i Kalmar län! Den 31 januari kickades arbetet igång med en workshop på temat “samverkansmodeller för civilsamhälle och offentlig sektor”, arrangerad av Coompanion, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Representanter från bland annat landstinget, Kalmar stadsmission, Röda korset, Fryshuset och Hela Sverige Ska Leva deltog och inspirerades av Västra Götalandsregionens arbete med en överenskommelse med civilsamhället. Civilsamhället och offentlig sektor kompletterar varandra på många sätt och behöver samverka men hur samverkan ska fungera är ingen självklarhet. Vill du vara med och lägga grunden för samverkan i Kalmar län? Nu har du möjlighet!

 


Årets UF-arbetslag prisades av Coompanion

Den 14 mars gick årets UF-mässa av stapeln i Kalmar sporthall, som fylldes med 150 innovativa UF-företag och över 4000 besökare. Coompanion Kalmars ordförande Mats Blomberg delade ut priset för årets arbetslag till Calmar International School, CIS, som gett UF-programmet på skolan en tydlig verklighetsförankring och integrerat företagandet i andra ämnen. UF-företagen drivs oftast av tre till fem personer tillsammans vilket gör att företagarna får lära sig ett demokratiskt arbetssätt och att dra nytta av varandras kompetenser. Därmed har de goda grunder för att i framtiden driva sina affärsidéer i kooperativa företagsformer.

Vad gör Coompanion?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är Sveriges enda experter på kooperativt företagande och vi finns på 25 platser över hela landet. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Varför starta företag tillsammans?

 

Kooperativa företag leder tillväxtligan

Kooperativa företag ökar mest av alla företagsformer i Sverige. Varje år startar runt 600 nya kooperativa företag i landet och de flesta entreprenörer – särskilt unga – vill starta företag tillsammans. Tillväxten är stark i kooperativa företag. På 10 år blir de dubbelt så stora mätt i omsättning och antal sysselsatta. Kooperativa företag finns inom alla branscher, särskilt inom kulturområdet, upplevelseindustrin, IT-branschen och inom vård och omsorg.

 

Ekonomisk förening – skräddarsydd för samarbete

Kooperativa företag kan drivas i olika företagsformer. Ekonomisk förening är ofta lämpligast eftersom lagstiftningen är anpassad till det demokratiska ägandet. Ekonomisk förening är också ett sätt att garantera att inflytandet stannar kvar hos de som är närmast berörda.

 

Hållbart företagande

När företaget varken står eller faller med en enda person blir företagen hållbara. Färre ekonomiska föreningar lägger varje år ned verksamheten, jämfört med företag drivna i andra former.

 

Enklare, roligare & tryggare

Dubbelt så roligt och hälften så svårt! Att hjälpas åt med företagandets alla arbetsuppgifter och ansvar – och att fira framgångarna ihop – skapar både arbetsglädje och trygghet.

 

Våra erbjudanden

 

Kostnadsfri rådgivning

Har ni precis bestämt er, eller har ni kommit halvvägs i processen och behöver råd? Kontakta oss! Visar det sig att ni behöver mer hjälp, ser vi till att ni får träffa en rådgivare på det Coompanion som finns närmast er. I Sverige finns 25 regionala Coompanion– minst ett i varje län. Tack vare finansiering från Tillväxtverket är rådgivning initialt kostnadsfri.

 

 

Förmånlig Företagsrådgivning

Har ni kommit igång med er verksamhet, och märker att det dyker upp nya frågor och behov? Coompanion kan hjälpa till att utveckla företaget, och vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning upp till 8-10 timmar, sedan behovsprövat vilket ger förmånliga priser.

 

Lokal utveckling

När skolan, posten och affären på en liten ort hotas av nedläggning kan lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska föreningar och bygdebolag vända utvecklingen. En ekonomisk förening öppnar nya möjligheter för ett socialt företagande som gagnar byns gemenskap och sociala liv utan krav på ekonomisk avkastning. Coompanion vägleder i uppstart och drift av föreningar som får landsbygden att leva.

 

Företagssamverkan

Små företag har mycket att vinna på att samverka med andra: Skapa skalfördelar, stärka sin kompetens, bredda sitt kundunderlag och sänka sina kostnader. Coompanion hjälper till att koppla ihop entreprenörer med varandra genom kompanjoner.se

 

Socialt företagande

En stor utmaning idag är att många står utanför arbetsmarknaden, och inte får visa vad de vill och kan. Kooperativt företagande ger fler chansen att använda sina egna resurser. De kan skaffa sig större nätverk, komplettera sina kompetenser, dela arbetsbördan och riskerna med andra. Coompanion hjälper till att starta upp sociala företag så att fler blir delaktiga i arbetslivet. Läs mer…

 

Ungas entreprenörskap

Hur tar man steget från att vara intresserad av entreprenörskap till att konkret jobba fram säljbara idéer?  Coompanion håller workshops för unga vuxna (16-30 år) som får öva upp sin förmåga att omsätta egna talanger, drömmar och kompetenser till affärskoncept. Metoden heter Ready Set Go. 

 

Vård och omsorg

Anställda som själva vill ta över verksamheten de jobbar inom, eller brukare/anhöriga som vill äga företaget de får service från, kan ta hjälp av Coompanion med att starta upp ett kooperativ. Vi har goda kunskaper om de speciella förutsättningar och de regelverk som finns kring denna bransch.

 

Generationsskiften och företagsväxling

Vi vill motverka att företag pensioneras bara för att ägarna gör det och därför arbetar vi med en ny innovativ affärsmodell baserad på medarbetarövertagande. Om medarbetarna tar över företaget eller en majoritet av dessa, skapar man ett medarbetarägt kooperativt företag. Ska du gå i pension och vill hitta ett sätt för företaget att leva vidare? Är du anställd och vill förhindra att din arbetsplats försvinner? Eller träffar du personer som berörs av problematiken? Läs mer…

Coompanion

Kort om Coompanion

Coompanion Kalmar län arbetar aktivt för att uppnå konkreta resultat för tillväxt, utveckling och medmänsklighet i vår region. Det gör vi genom att både initiera, stimulera och delta i utvecklingsprojekt, men framförallt genom företagsrådgivning, nätverk och skräddarsytt stöd.

Coompanion har ett uppdrag och finansiering från Tillväxtverket för att arbeta med företagsrådgivning samt lokal och regional utveckling och metodutveckling för detta.

tillvaxtverket

Ändamål och verksamhet

Den ekonomiska föreningen Coompanion i Kalmar län är politiskt obunden och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva utbildning och rådgivning om det kooperativa företagandet, idén, ekonomin och särarten samt dess historia. Till detta hör också att initiera och stödja forskning på kooperativ grund samt att medverka i regionala, nationella och internationella utvecklingsprocesser inom Coompanions intresseområden.

Coompanion i Kalmar län skall marknadsföra och tillhandahålla information, rådgivning och utbildning till medlemmar och andra intressenter inom områdena juridik, ekonomi, marknadsanalys och marknadsföring i kooperativa verksamheter. Dessutom skall konsult-tjänster erbjudas till intressenter som vill etablera kooperativa företag, till dem som driver kooperativ och till dem som vill stödja utvecklingen av kooperativ verksamhet.

Nätverksarbete, projekt- och mötesverksamhet till stöd och utveckling för befintliga och presumtiva medlemmar samt blivande kooperativ ingår i Coompanions uppgift. Medlemmar deltar i den ekonomiska föreningen genom att nyttja föreningens tjänster.

EMI_7347

  • Tillväxten är stark i kooperativa företag
  • Formen är skräddarsydd för samarbete
  • Kooperativa företag håller längre

När du vill göra skillnad är Coompanion Kalmar län din självklara partner för tillväxt, affärsliv och medmänsklighet i vår region.

Kontakt

När du vill göra skillnad är Coompanion Kalmar län din självklara partner för tillväxt, affärsutveckling och medmänsklighet i vår region. Vi initierar, stimulerar och deltar i utvecklingsprojekt jämsides med vårt erbjudande om företagsrådgivning, kontakter och nätverk och Coompanions skräddarsydda stöd.

Coompanion lyfter blicken och tänker på helheten i varje fråga. Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter för att resultatet ska bidra till utveckling och tillväxt där både kunskap, företag och människor växer. För oss är alla lika viktiga och lika mycket värda, och i alla situationer strävar vi efter att med engagemang och framtidstro visa vad växtkraft, samverkan och kooperativt företagande handlar om praktiken.

Vår företagsrådgivning är kostnadsfri i ett inledande skede. Coompanion hjälper också till att utveckla företaget. Vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för lokal och regional näringslivsutveckling.captcha

 

Medarbetare

 

Ewa mindre bild_redigeradEwa Engdahl, verksamhetsledare och rådgivare

Ewa ansvarar sedan 2010 för Coompanions verksamhet i Kalmar län. Företagsrådgivning, affärsutveckling, budget och kalkyler samt projektutveckling och försäljning av tjänster och utbildning är uppgifter som ligger på mitt bord. Det huvudsakliga intresseområdet är lokal och regional utveckling där företagande spelar en avgörande roll. Här har kooperationen en given plats, där samarbete ofta är lösningen för allehanda behov som uppstår både i stad och på landsbygd.

Mobil: 0706 587 323
Epost: ewa.engdahl@coompanion.se


Cv_Gudrun fotoGudrun Einefors, rådgivare och projektledare

Gudrun arbetar med företagsrådgivning, affärsutveckling, projektledning och utbildning. Hon har erfarenhet från tidigare rådgivnings-arbete inom Coompanion, på ALMI och TRR Trygghetsrådet och som egen företagare. Gudrun arbetar med kooperativ rådgivning, projekt och är ekonomiansvarig.

Mobil: 0729 755 733
Epost: gudrun@coompanion.se


lasse-hemsidebild-coompanionLars Wellin, landsbygds-utvecklare

Lasse arbetar med projektutveckling, projektledning och processledning. Lasse har ett stort intresse för samhällsutveckling och har de senaste 20 åren framför allt arbetat med landsbygdsutveckling. Bland annat på Skäftekärr ekonomisk förening samt mellan 2007-2016 som verksamhetsledare för Leader KalmarÖland. Har också en bakgrund som egenföretagare i turistbranschen, fastighetsmäklare m.m..
Mobil: 070-261 87 89
Epost: lasse.wellin@coompanion.se

SONY DSCCamilla Broms, projektledare

Camilla jobbar som projektledare för projektet Young Ambassdors of Democracy, ett internationellt Östersjöprojekt för och av unga på landsbygden. Är utbildad Agronom med inriktning på landsbygdsutveckling. Driver även det egna företaget Livagro där hon jobbar som konsult, projektledare och skribent i olika landsbygdsutvecklingsprojekt.

Mobil: 070 – 756 20 30
Epost: Camilla.broms@coompanion.se


Utanför CoompanionMarianne Blückert, projektledare

Marianne jobbar tillsammans med Camilla som projektledare för projektet Young Ambassdors of Democracy, ett internationellt Östersjöprojekt för och av unga på landsbygden. Hon läser till agronom med inriktning på landsbygdsutveckling och arbetar vid sidan av studierna och projektet även gärna med mindre arbeten. Driver även eget företag.

Mobil: 070 – 732 26 28
Epost: mabt0002@stud.slu.se


coompanionEva Engström, hemsidesansvarig

Eva ansvarar för hemsidan och våra nyhetsbrev. Hon är snart färdig agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling och gör gärna mindre arbeten, utvärderingar, skriver uppsatser och praktiserar under utbildningen. Eva har jobbat som regional projektledare för affärsidétävlingen Ostartat och varit delaktig i det internationella flaggskeppsprojektet Sustainable Rural Developement in the Baltic Sea Region.

Mobil: 076 – 763 73 37
Epost: eva.engstrom@coompanion.se


Konsulter

 

Henrik Wennesund, konsult

Henrik arbetar som egen företagare inom media-, text-, sälj- och affärsutveckling. Förutom detta skriver han musikrecensioner i Barometern samt skönlitteratur och finns bland annat med sin debutbok på Storytel. Tidigare var Henrik regionchef för organisationen Företagarna i Kalmar län och på Gotland och han har  också lång erfarenhet av olika positioner i näringslivet, både i tjänstesektorn och tekniksektorn.

Mobil: 070 – 932 83 22
E-post: hwennesund@gmail.com
Webbsida: www.wennesund.se


Jonathan Rudman, konsult

Jonathan arbetar med uppdrag inom projektledning, konceptutveckling och utveckling av entreprenöriella ekosystem. Han har en kandidatexamen i Business & Economics från Handelshögskolan i Stockholm samt lång erfarenhet från jobb på organisationen Ung Företagsamhet och Tele2Arena. Utvecklar och leder event som konferncier, speaker och föreläsare.

Mobil: 070 – 603 46 77
E-post: hello@jonathanrudman.se


Henrik Hedqvist, konsult

Henrik arbetar med projektberedning och projektledning inom lojkala, regionala, nationella och transnationella projekt, har bland annat erfarenhet från samverkansprojekt inom Horizon 2020.
Henrik har haft uppdrag från små- och medelstora företag som till exempel RXEye AB, Majhong Logic men även arbetat med stora koncerner som Bonnier, Oden Control AB och IKEA. Han har ett förflutet som näringslivsutvecklare i Norrbotten och som projektutvecklare inom Leader Småland.

Mobil: 076 – 097 56 84
Epost: henrik@hqk.se

Coompanion i Kalmar län

<>Visa större karta

Storgatan 21 b
579 30 Högsby

Telefon:
Ewa Engdahl, 070-65 87 323
Gudrun Einefors 072-97 55 733

E-post: kalmar@coompanion.se

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Namn

E-postadress

Kalendarium