17 augusti 2016

Nätverk för arbetsintegrerande sociala företag och projekt

#asf #arbetsintegrerandesocialaföretag #nätverk #coompanionkalmarlän

Lunchpaus från arbetet med den regionala handlingsplanen för samverkan och stärkande av arbetsintegrerande sociala företag.

 

På uppdrag av regionförbundet i Kalmar län har vi initierat ett nätverk för arbetsintegrerande sociala företag och projekt i regionen med syfte att  skapa samarbeten och utbyta erfarenheter. På uppdrag av Tillväxtverket jobbar vi nu vidare med att ta fram en handlingsplan. Vill ni vara med? Kontakta oss!

Dela