Nätverk för arbetsintegrerande sociala företag och projekt

Lunchpaus från arbetet med den regionala handlingsplanen för samverkan och stärkande av arbetsintegrerande sociala företag.

Lunchpaus från arbetet med den regionala handlingsplanen för samverkan och stärkande av arbetsintegrerande sociala företag.

 

På uppdrag av regionförbundet i Kalmar län har vi initierat ett nätverk för arbetsintegrerande sociala företag och projekt i regionen med syfte att  skapa samarbeten och utbyta erfarenheter. På uppdrag av Tillväxtverket jobbar vi nu vidare med att ta fram en handlingsplan. Vill ni vara med? Kontakta oss!