De osynliga företagarna – en kväll om kooperativt entreprenörskap