De osynliga företagarna – en kväll om kooperativt entreprenörskap

 

#kooperation #coompanionkalmarlän #svenskkooperation #deosynligaföretagarna #företag