20 mars 2018

Ny lag om ekonomiska föreningar

Den 30 år gamla lagen om ekonomiska föreningar ska äntligen moderniseras och regeringen har presenterat ett förslag som ska göra kooperativ mer likställda med andra företagsformer. Den nya lagen är lättare att överskåda och tillämpa och följer aktiebolagslagens struktur. Enligt regerings ska lagen förbättra förutsättningarna för att driva ekonomiska föreningar.

Några viktiga förändringar är:

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Läs mer om lagförslaget på regeringens hemsida.

Dela