Bli medlem i Coompanion

Tycker du att kooperativ är en god idé. Var med och inspirera fler och dra själva nytta av samarbetet
Kooperativ som har funnits minst ett år kan ansöka om medlemsskap i Coompanion Kalmar län.
Tillsammans verkar vi för fler och bättre kooperativ och när vi blir fler kan vi synas mer, lära oss mer och ge fler tillgång till de möjligheter som kooperativ innebär.

Medlemsnytta

Kooperativa medlemmar får nedsatt pris på våra utbildningar och har möjlighet att utnyttja vårt konsultstöd till en reducerad kostnad. Genom medlemskapet får ni också tillgång till ett nätverk. Vi försöker också varje år driva minst ett projekt för medlemmarnas utveckling.

Ansök nu!

För att bli medlem fyller ni i medlemsansökan. Kooperativ behöver också maila stadgar och senaste årsredovisningen.

Coompanions styrelse beslutar om medlemmen antas och därefter får ni en faktura på insatsen, 1000 kr. Insatsen betalas alltså endast en gång. Coompanion Kalmars medlemsavgift och serviceavgift redovisas här.

Samarbete mellan kooperativ är också den sjätte av de kooperativa principerna.