Aktuellt


Nu läggs grunden för samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor!
Publicerat den 20 mars, 2018

Civilsamhället och offentlig sektor kompletterar varandra på många sätt. Mycket av de välfärdstjänster som idag tillhandahålls av offentlig sektor upprätthölls tidigare av civilsamhället. När staten drar sig tillbaka från till exempel landsbygdsområden är det ofta civilsamhällets aktörer som kliver in och tar ett större ansvar igen. Offentlig sektor klarar inte att ensam hantera alla utmaningar, vilket blev tydligt under till exempel flyktingkrisen, då civilsamhällets bidrag var ovärderligt. I många fall kan den ena inte ersätta den andra utan offentliga och ideella insatser kompletterar varandra. Därför är samverkan viktig och offentlig sektor och civilsamhälle samverkar allt mer inom många områden genom till exempel Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) och Överenskommelser. Det har aktualiserat behovet av att hitta en gemensam grund för samverkan i Kalmar län. Hur ska balansen mellan offentlig sektor och civilsamhälle se ut? Hur kan civilsamhället behålla sin roll som kritisk opinionsbildare och samtidigt utföra välfärdstjänster åt offentlig sektor? Hur skapar vi fungerande samverkan i Kalmar län?

Den 31 januari kickades arbetet igång med en workshop på temat “samverkansmodeller för civilsamhälle och offentlig sektor”, arrangerad av Coompanion, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Representanter från bland annat landstinget, Kalmar stadsmission, Röda korset, Fryshuset och Hela Sverige Ska Leva deltog och inspirerades av Västra Götalandsregionens arbete med en överenskommelse med civilsamhället. Olika frågeställningar diskuterades och resulterade i ett antal idéer som skickades med en arbetsgrupp, ledd av Coompanion. Nästa steg i processen blir en större konferens i maj/juni med bredare inbjudan där syftet med samverkan ska fastställas som grund för vidare arbete. Bollen är i rullning men inget är fastslaget så det finns goda möjligheter att påverka! Vill du vara med på tåget? Kontakta Ewa Engdahl!Årets UF-arbetslag prisades av Coompanion
Publicerat den 20 mars, 2018

Den 14 mars gick årets UF-mässa av stapeln i Kalmar sporthall, som fylldes med 150 innovativa UF-företag och över 4000 besökare. Under mässan utsågs Parallell UF, som säljer kundanpassade hoodies, till årets UF-företag. Smiling World, som utvecklat ett digitalt, pedagogiskt verktyg för att arbeta med FN:s hållbarhetsmål, fick pris för hållbart företagande. Coompanion Kalmars ordförande Mats Blomberg delade ut priset för årets arbetslag till Calmar International School, CIS. De har gett UF-programmet på skolan en tydlig verklighetsförankring och integrerat företagandet i andra ämnen. UF-företagen drivs oftast av tre till fem personer tillsammans vilket gör att företagarna får lära sig ett demokratiskt arbetssätt och att dra nytta av varandras kompetenser. Därmed har de goda grunder för att i framtiden driva sina affärsidéer i kooperativa företagsformer. Läs mer om UF-mässan!

Calmare Internationella skola fick pris utdelat av Coompanion Kalmars ordförande för årets bästa arbetslag på UF-mässan 14 mars.Ny lag om ekonomiska föreningar
Publicerat den 20 mars, 2018

Den 30 år gamla lagen om ekonomiska föreningar ska äntligen moderniseras och regeringen har presenterat ett förslag som ska göra kooperativ mer likställda med andra företagsformer. Den nya lagen är lättare att överskåda och tillämpa och följer aktiebolagslagens struktur. Enligt regerings ska lagen förbättra förutsättningarna för att driva ekonomiska föreningar.

Några viktiga förändringar är:

  • Antalet obligatoriska uppgifter i stadgarna för en ekonomisk förening minskar.
  • Det blir förbjudet att utse en styrelseledamot som inte avser att delta i verksamheten eller en verkställande direktör som inte avser att utföra sina uppgifter (en så kallad målvakt).
  • Nya likvidationsgrunder införs. Till exempel ska styrelsen låta föreningsstämman pröva likvidationsfrågan, om det råder betydande osäkerhet om föreningens ekonomiska möjligheter att fortsätta sin verksamhet.
  • Ett förenklat avvecklingsförfarande införs för ekonomiska föreningar som bland annat saknar skulder.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Läs mer om lagförslaget på regeringens hemsida.“Hon gör det andra pratar om” – en dag om sociala innovationer!
Publicerat den 20 mars, 2018

Save the date 17 maj för en regional konferens om sociala innovationer i Oskarshamn! Vad är sociala innovationer? Hur föds de? Hur utvecklas de? Hur skapar vi förutsättningar för innovationer som bidrar till ett bättre samhälle? Nyfiken? Här får du en försmak om vad sociala innovationer är!

Dagen kommer fyllas med inspiration och konkreta exempel och program kommer inom kort!

Arrangeras av:

 

 

 

 Arbetsgivarfrågor på schemat
Publicerat den 28 november, 2017

Gudrun Einefors undervisar kursen Företagsam Framtid som besöktes av Jan Edén, Svensk Kooperation, och Hans-Erik Stierna, KFO, på temat arbetsgivarfrågor.

Den 25:e oktober arrangerade Coompanion en informationsträff med ämnet arbetsgivarfrågor. Eleverna i kursen Företagsam Framtid fick möjlighet att lära sig mer om hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige. Den ettåriga kursen är ett ESF-projekt drivet av Landstinget på Ölands folkhögskola. Eleverna, som alla är utrikes födda, lär sig om socialt entreprenörskap samtidigt som de läser svenska och samhällsorientering.

Med på träffen på Ölands folkhögskola var också Nätverket för arbetsintegrerande sociala företag i Kalmar län.
Jan Edén från Svensk Kooperation och Hans-Erik Stierna från KFO hade mycket värdefull och matnyttig information att komma med och för Nätverket som engagerar företag och projekt med arbetsintegrering som en del av sina affärsidéer väntar ytterligare en informationsdag under början av 2018. Då kommer Hans-Erik Stierna att finnas på plats igen och då är det kollektivavtalet som ska gås igenom.Medarbetarna tar över – en lösning på stundade pensionsavgångar
Publicerat den 22 november, 2017

TransferToCOOP, kooperativ, medarbetarägt, CoompanionKalmarlän Sverige har Europas äldsta företagare och om inget görs kan vi snart börja tala om en “företagsdöd” runt om i landet. Faktum är att cirka 35 % av företagarna utanför storstadsområdena redan passerat pensionsåldern och många fler gör det de närmaste åren. Många ägarskiften sker inom familjen och andra företag hittar nya externa ägare vilket ibland leder till att verksamheten flyttas utomlands och lämnar de anställda utan jobb. Men faktum är att allt för många misslyckas med ägarskiftet vilket får till följd att företag pensioneras i onödan.

Vi vill motverka att företagen pensioneras bara för att ägarna gör det och därför arbetar vi med en ny innovativ affärsmodell baserad på medarbetarövertagande. Om medarbetarna tar över företaget eller en majoritet av dessa, skapar man ett medarbetarägt kooperativt företag. Själva övertagandet kan ske på olika sätt så som t.ex. att medarbetarna köper ut den tidigare ägaren och dess aktier. Ett annat sätt kan vara att medarbetarna skapar en ekonomisk förening som sedan köper bolaget. Bolaget blir då ett dotterbolag till den ekonomiska föreningen. Konceptet är betydligt mer förekommande i andra länder som till exempel Frankrike, där vi har hämtat inspiration till modellen. Läs mer om konceptet på TransferToCoops hemsida.

Ska du gå i pension och vill hitta ett sätt för företaget att leva vidare? Är du anställd och vill förhindra att din arbetsplats försvinner? Eller träffar du personer som berörs av problematiken? Kontakta oss på Coompanion Kalmar län så hjälper vi er!

 De osynliga företagarna – en kväll i kooperationens tecken
Publicerat den 22 november, 2017

Varför känner inte fler till företagsformen ekonomisk förening och kooperationens fördelar? Hur ska vi göra för att ändra på det? Det var frågor som diskuterades flitigt på Coompanion Kalmar läns föreläsningskväll med efterföljande paneldebatt på temat ”de osynliga företagarna” i Mönsterås den 25 november. Med på kvällen fanns Jan Edén från Svensk Kooperation, som bildats med syftet att lyfta fram den kooperativa företagsformens alla fördelar och verka för att ekonomiska föreningar ska beaktas likvärdiga med aktiebolag och enskilda firmor av lagstiftare och finansiärer. Ett 40-tal intresserade slöt upp och under kvällen varvades föreläsningar alla på temat kooperation. Lars Lindkvist från Linnéuniversitetet, som följt flera kooperativa företag under trettio års tid berättade om denna långtidsstudie och hur väl de kooperativa företagen klarat både med- och motgång. Kristina Lindelöf berättade om sin ekoby Ingebo Hagar där man i byn enats i kooperativ kring satsningar på solpaneler samt egna biologiska dammar för rening av avlopp. Kvällen avslutades med en paneldebatt där dels inbjudna lokala politiker samt politiker från riksplanet ingick tillsammans med kvällens föredragshållare.

-Jag tycker vi fick en bra och livlig diskussion här ikväll kring kooperationens fördelar och hur vi kan utveckla den både lokalt och på riksplanet, säger verksamhetsledaren för Coompanion i Kalmar Län Ewa Engdahl.
Välkommen på innovationsdag i Vetlanda!
Publicerat den 4 september, 2017

Program:

12:30 Lunchmacka, vatten/lättöl och kaffe

13:00 Introduktion – Ewa Engdahl, Coompanion Kalmar län

13:05 Vad är en innovation? Programmet Vinnova checkar – Kjell-Håkan Närfelt, Vinnova

14:00 Hur går ansökan till? Goda exempel från de som fått en check. Ewa Engdahl, Coompanion Kalmar län

14:30 Tillväxtverkets utlysning om lokala servicelösningar – Carina Hördegård, Landsbygdsnätverkets servicegrupp

14:45 Fika och grupparbete – Hur skapas en innovation?

15:30 Information om Leader – Annika Nilsson, Leader Linné Småland

15:45 Summering och avslutning

 

Anmäl dig senast 18 september till jonkoping@coompoanion.se eller 070-358 80 66. Seminariet är kostnadsfritt men vänligen meddela om du får förhinder. Du kan anmäla en ersättare kostnadsfritt.

Vid återbud från den 21 september och framåt faktureras 250 kr + moms.

Dagen genomförs i samarbete med Landsbygdsnätverket och Vinnova, som möjliggör och finansierar bra idéer och utveckling. Coompanion delar ut Vinnovas innovationscheckar till samverkande företag, vilket du kan läsa mer om här!

 

Varmt välkomna!

 Nytt kooperativ tillgängliggör nyanländas kompetens
Publicerat den 25 maj, 2017

Med hjälp av ett nystartat företag i form av en ekonomisk förening kan deltagarna på kursen Företagsam Framtid på Ölands Folkhögskola nu ta uppdrag och erbjuda tjänster inom sina respektive kompetensområden. Kursdeltagarna har under året som gått lärt sig om företagande och konstaterat att det krävs en hel del för att starta företag i Sverige. Att göra det tillsammans blir en stor trygghet då man kan hjälpas åt inom företaget med administration och bokföring med mera. Dessutom är det roligare tillsammans! För många blir det ett sätt att komma igång med sina verksamheter och testa sina affärsidéer. När uppdragen sedan blir fler och språkfärdigheten bättre kan kursdeltagarna knoppa av och bilda sina egna företag.

Inom företaget finns kompetens inom bland annat grafisk design, motion design, videoredigering, fotografering och videodokumentering, översättning, frisering, trädgårdsarbeten, murning och stenarbeten, hemsidor och applikationer, fårklippning, catering, textilarbeten och möbeltapetsering m.m. Vill du anlita någon från företaget? Kontakta kursledare Mathieu Vrijman: 070-142 24 88 kultivatormathieu@gmail.com eller handledare Eva Engström: 076-763 73 37 eva.engstrom@olandsfolkhogskola.se

 

#frisör #ekonomiskförening #företag #företagsamframtid #ölandsfolkhögskola #nyanlända

Hos Ölmez Stil Salong på Ölands Folkhögskola kan den som vill få håret klippt, färgat, förlängt eller kanske uppsatt i en festlig frisyr?

#catering #orientaliskmat #ekonomiskförening #företagande #företagsamframtid #ölandsfolkhögskola

Lotfi Tayar och Natalia Bolat erbjuder catering av orientalisk mat och alla sorters festarrangemang.

#möbeltapetsering #syatelje #ekonomiskförening #ölandsfolkhögskola #företagsamframtid #nyanlända

Symaskinerna går varma i Luizas och Jasitas syateljé. Vill du sy upp en balklänning eller kanske klä om den där gamla soffgruppen? Då är det dem du ska anlita!

 

Foto: Alireza Teimori och Paula Almeid