Aktuellt


Innovationscheckar – 100 000 kr till ert företag!
Publicerat den 3 juni, 2015

 

440x440 loggaHar ni en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg? Är ni ett kooperativ eller vill göra detta i samarbete med andra företag?

Under 2017 och 2018 finns det innovations- och IP-checkar på upp till 100 000 kronor att söka för kooperativa företag med maximalt 250 anställda. Nytt är att även samverkande företag, om minst tre, kan söka. Checkarna används för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer. Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt. Checken kan även användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar men medlen får inte användas till den ordinarie verksamheten. Nedan hittar du ett antal exempel på vad tidigare checkar använts till.

Här i Kalmar län är Gudrun Einefors innovationscoach. Det innebär att hon hjälper er att utveckla er idé och fylla i ansökan. Ta kontakt med henne om ni är intresserade av att söka!

Mobil: 0729 755 733
Epost: gudrun@coompanion.se

Läs mer om checkarna på Coompanion Sveriges hemsida.

vinnova_rgb-300x108Coompanion är en av Vinnovas förmedlare av innovationscheckar. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och driver program för att stärka innovationskraften inom flera samhällsområden och näringsgrenar.

 

Goda exempel på användning

 

Mathantverkshuset – Arctic Circle Products ek. för.

Kulturkonsulten – Jämtlands Kulturkompani ek. för.

Bemanning med unga – Gotlands skog och miljö

Kunskapsvalidering med OCN-metoden – Sociala Kooperativet En Trappa Upp ek. för.

Småländsk mat i samverkan – Eksjö.nu

Modell för CO2 prissättning av krediter – Ekobanken medlemsbank

“Vi ville lösa ett samhällsproblem” – Eftersöksakuten

Leverantör av professionella tjänstehundsekipage – Dog and People Tjänstehundar

Färg i Påse – Av Jord ABInternationell landsbygdskonferens i Högsby
Publicerat den 25 januari, 2015

Unga representanter från alla länderna tävlade in en Österssjö-quizz och fick sedan i uppdrag att bilda en framtidsgrupp för att planera ett fortsättningsprojekt, Rural Flagship 2.0.

Unga representanter från alla länderna tävlade in en Österssjö-quizz och fick sedan i uppdrag att bilda en framtidsgrupp för att planera ett fortsättningsprojekt, Rural Flagship 2.0.

“Learning by doing” var temat för konferensen i slutet av november, där ett 50-tal deltagare från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige engagerade sig i ungas möjligheter på landsbygden.

Berga fick agera fallstudie och deltagarna besökte Hasse och Liz trädgårdscafé och vintagebutik, Berga samhällsförening och biografen, Ditt Ekokött, Hanåsa Sågverk och Café Tre Århundraden.

De fick därefter i uppgift att med hjälp av lite olika metoder fundera på hur Berga kan utvecklas utifrån tre teman: entreprenörskap, innovation och ungas delaktighet i samhällsutvecklingen. Förslagen filmades och presenterades under pompa och ståt för de besökta företagen i Höllywood Studios.

Konferensen var den tionde i rad i projekt “Sustainable Rural Developement through Youth Entrepreneurship, Innovation and Participation in the Baltic Sea Reagion”, som har pågått i tre år och slutar till sommaren. En framtidsgrupp som ska planera för ett fortsättningsprojekt, utsågs under konferensen och består av unga representanter från alla länderna. Diskussionen kring det framtida projektet förs delvis i Facebook-gruppen Rural Flagship 2.0.

 Direct report from youth entrepreneurship conference in St Petersburg
Publicerat den 10 april, 2014

The flagship project “Sustainable Rural Development” just finished a two day long conference on youth entrepreneurship in rural areas in the Leningrad region, Russia. 24 participants, mostly young people, from the baltic sea region met to learn about and discuss methods and practises of supporting youth innovation, entrepreneurship and participation in local development. These are the main tasks of the flagship project. During two exciting days we visited a newly started sawmill and a horse breeding company. We were also introduced to some young entrepreneurs in St Petersburg and gained some insight into the situation of youth entrepreneurs in Russia. A report from the conference will soon be avaliable at the flagship project webpage, where you can also read more about the project.

Visiting a sawmill where the multi entrepreneurial owner also had cows, chickens and took part in running the local food store.

Visiting a sawmill where the multi entrepreneurial owner also had cows, chickens and took part in running the local food store. He told us that if you want land to start your business in a rural area you can rent it pretty cheap from the state, but bad infrastructure is often a problem.

2014-04-08 15.26.49

Dimitriv and Daria are both student at the State Forest Technical University who started there own enterpreises. There experience told them it is not as hard as many people think to start a business and with internet the possibilities is better also in rural areas.

 Att stödja utan att styra – om förhållningssätt och framväxt av arbetsintegrerande sociala företag
Publicerat den 22 februari, 2014

Det finns ett ökande intresse för arbetsintegrerande sociala företag som en plattform att skapa arbete för dem, som av någon anledning har svårt att få en plats på arbetsmarknaden. Mänskliga och samhällsekonomiska vinster har visat sig skapas genom att människor får en chans till arbete och får vara med och styra villkoren för det egna arbetet.

Välkommen till seminarie den 11 mars på Staby Gårdshotell i Högsby kl. 9.00-15.30!

Bindande anmälan till Lena Sköld, Tanke & Handling, lena@tankeochhandling.coop

Deltagaravgift: 625 kr, inkl moms, inbetalas till Samordningsförbundet i Kalmar län, bg 5682-8189

Program:

9.00 Kaffe och macka

9.30 Därför är arbetsintegrerande sociala företag viktiga för oss. Birgitta Hällegårdh, SKL

Sociala företag – en resurs för både meningsfull sysselsättning och arbete. Bosse Blideman 

10.15 Så här verkar arbetsintegrerande sociala företag i Kalmar län för att skapa flera arbetsmöjligheter! Vissa kriterier finns som grund för arbetet. Sonja Hedman-Folke från Coompanion i Kalmar län

10.45 Paus

11.00 De arbetsintegrerande sociala företagen i Sverige och olika startprocesser. För vilka lämpar sig de sociala företagen och vilka bör ”vara med på tåget”? Eva Laurelii och Bosse Blideman 

11.45 Delaktighet och ledarskap. Viktiga frågor att vara medveten om vid starten av det sociala företaget. Eva Laurelii 

12.15 Lunch

13.00 Macken Högsby presenterar sin verksamhet och vad den betyder för den enskilda människan. Torbjörn Carlreus, Malin Holgert 

13.30 Följ lagen! – om upphandling med sociala kriterier och konkurrensfrågor. Bosse Blideman 

14.00 LOV – en möjlighet för sociala företag, Utvecklingsledare Joakim Nyman, Västervik

14.40 Kaffe

15.00 Hur kan kommunerna stödja utan att styra? Diskussion. Eva Laurelii och Bosse Blideman 

15.30 Avslutning och möjlighet för deltagarna att besöka Macken HögsbyInnovationscheckar till företag i Kalmar län
Publicerat den 13 december, 2013

Coompanion är ett av tre företag som fått i uppdrag av Vinnova att dela ut checkar á 100 000 kr till företag för att förbättra innovationsklimatet i Sverige. Nu har andra omgången delats ut till sex stycken innovativa och spännande företag, varav två i Kalmar län.

Ingebo Hagar – kretsloppsby

Kristina Lindelöf är en av medlemmarna i Ingebo Hagar ekonomisk förening, som med hjäp av innovationschecken kommer anlägga ett fågelvatten vid en av vandringslederna, som också ska handikappsanpassas.

Kristina Lindelöf är en av medlemmarna i Ingebo Hagar ekonomisk förening, som med hjäp av innovationschecken kommer anlägga ett fågelvatten vid en av vandringslederna, som också ska handikappsanpassas.

Ingebo Hagar är plattform och modellby för ekologisk och social hållbarhet. Hjärtat är ett ekocafé, men här finns även pensionat, gårdsbutik, vandringsleder, ekologisk odling, djurhållning och skogsbruk. Nu vill byn bli ännu mer klimatsmart och miljövänlig genom att bland annat installera solceller och solpaneler till el och uppvärmning och anlägga dammar för rening av avloppsvattnet. Under 2013 har ett dräneringssystem anlagts som samlar regnvattnet från parkeringen och taken som kan användas till bevattning, samtidigt som det förhindrar översvämningar vid störtregn. Innovationschecken kommer användas till rådgivning för de olika projekten.  Till hemsidan…

iTeve Production Europa AB

iTeve utvecklar i samverkan med företag inom transportsektorn en produkt som ska undanröja olycksrisker och effektivisera underhållet av transportleder. Den innovativa produkten bygger på automatiserad filmdokumentation och insamling av olika data som bearbetas i en molntjänst. Innovationschecken kommer att användas till framtagandet av en prototyp. Till hemsidan…

Tanken med innovationscheckarna är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet
att vässa sin innovationsförmåga genom att till exempel köpa tjänster av exempelvis universitet och högskolor, institut eller andra offentliga eller privata kunskapsleverantörer. De ska rikta sig mot små och medelstora företag som behöver ny kunskap eller ny teknik för att ta fram innovativa tjänster, varor eller processer. Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap och produkter. Coompanion premierar kooperativa och samverkande företag. 

 

 FiskOnline tog hem segern i Ostartat 2013!
Publicerat den 13 december, 2013

Bidraget från uttagningen i Högsby, FiskOnline, vann i finalen i Stockholm i Oktober och kammade hem 100 000 kr att investera i sitt nystartade kooperativa företag. FiskOnlines ägare Glenn

Patrik Fältborg, Bengt Larsson och Glenn Fridh från Blekinge vann förruto, 100 000 kr även coachning, rådgivning och medlemsskap i KFO.

Patrik Fältborg, Bengt Larsson och Glenn Fridh från Blekinge vann förruto, 100 000 kr även coachning, rådgivning och medlemsskap i KFO.

Fridh, Bengt Larsson och Patrik Feltborg fick möta tävlande från hela landet där cykelflyttfirma, konstnärsförening, fiskoldling och restaurang fanns med bland affärsidéerna. Men FiskOnline tog hem segern med motiveringen: På ett innovativt sätt utvecklar FiskOnline ett yrke, och lyfter inte endast fram den kooperativa idén utan också fördelar för yrkesutövarna och deras kunder.

På hemsidan www.fiskonline.se kommer fiskare kunna rapportera in sin fångst, så att kunderna kan se vad som finns tillgängligt och sedan möta fiskaren på kajen och köpa alldeles färsk fisk. Detta kommer hjälpa småskaliga fiskare att stå sig i konkurrensen med de globala fiskföretag som de annars konkurrerar med i fiskdisken. Konsumenterna får möjlighet att köpa färsk fisk som inte transporterats runt hela jordklotet för att förpackas och fileas och kan på så sätt bidra till att minska utsläpp av växthusgaser.

Sedan finalen har Fiskonline fått hemsidan med betaltjänst klar och ska nu göra några interntester. Av strategiska skäl väntar man med lansering av hemsidan till aprill, eftersom det finns litet utbud av fisk under vintern, säger Bengt Larsson. På gång är ett sammarbete med fiskare i Öresundregionen och även ett sammarbete med ett av de konkurrerande bidragen i Ostartat, tack vare kontakter som knöts under finaldagen.

 Sök innovationscheck!
Publicerat den 14 oktober, 2013

 
Coompanion är en av tre nationella aktörer som distribuerar VINNOVA:s innovationscheckar under 2013. Varje check har ett värde på 100 000 kronor. Satsningen är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige.
Nu är det dags för en ny ansökningsomgång för innovativa företag. Tanken med checkarna är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan handla om nya produkter, tjänster, affärsmodeller, processer, nya organisatoriska lösningar och partnerskap.
Kolla listan här för att se om du uppfyller baskraven för en Innovationscheck:
Företaget ska
  • ha minst tre anställda,
  • ha bedrivit verksamhet minst 1 år (första årets bokslut ska finnas),
  • ha försäljningsintäkter,
  • vara registrerat i Sverige,
Extern kunskap ska köpas för checken. Alla företagsformer är välkomna, men vi ser gärna kooperativa företag som sökande.
Prioriterade målgrupper är:
  • Unga mellan 18-35 år
  • Företagare som vill samverka
Du har möjlighet att göra en intresseanmälan fram till och med den 14 oktober via denna länk.
Efter den 14 oktober gör vi en bedömning och återkopplar om vi rekommenderar att ni ska gå vidare till en ansökan.
För mer information kontakta Ingrid Landin, Coompanion Sverige:
ingrid.landin@coompanion.se
Tel 070-237 61 06
Läs mer om Vinnovas innovationscheckar här:
http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Innovativa-SMF/Innovationscheckar1/


FiskOnline är vinnare i Ostartats regionfinal i Högsby!
Publicerat den 23 september, 2013

Patrik Feltborg, Glenn Fridh och Bengt Larsson vann 10.000 kr till affärsidén FiskOnline

Patrik Feltborg, Glenn Fridh och Bengt Larsson vann 10.000 kr till affärsidén FiskOnline

Förra veckan avgjordes Ostartats regionfinal i Högsby och det vinnande bidraget från Blekinge presenterades av Glenn Fridh, Bengt Larsson och Patrik Feltborg. FiskOnline kammade hem segern och 10.000 kr med motiveringen “Traditionellt hantverk möter digital teknik för global framgång” och juryn var eniga i sin bedömning att detta företag skulle kunna gå riktigt långt!

Deras idé löser både konsument-, producent- och miljöproblem inom fiskbranschen, genom att via hemsidan fiskonline.se, koppla samman konsumenter och fiskare. På hemsidan kommer fiskare kunna rapportera in sin fångst, så att kunderna kan se vad som finns tillgängligt och sedan möta fiskaren på kajen och köpa alldeles färsk fisk. Detta kommer hjälpa småskaliga fiskare att stå sig i konkurrensen med de globala fiskföretag som de annars konkurrerar med i fiskdisken. Konsumenterna får möjlighet att köpa fisk som inte transporterats runt hela jordklotet för att förpackas och fileas och kan på så sätt bidra till att minska utsläpp av växthusgaser.

FiskOnline har redan börjat dra igång i Blekinge men tanken är att verksamheten ska spridas till flera orter i Sverige och så småningom även internationellt.

Den 10:e oktober deltar FiskOnline i finalen i Stockholm och tävlar då mot andra kooperativa affärsidéer från resten av Sverige i kampen om 100 000 kr och affärsrådgivning.

Se hela regionfinalen från Höllywood Studios i Högsby här: https://kanal-iteve1.solidtango.com/widgets/embed/3k2wwur7?

 JAKTEN PÅ OSTARTADE FÖRETAG 2013
Publicerat den 24 juni, 2013

DZe6w7ezlEw6RiPPuycTD0Qm-kScj2u_79phpPWLFas[1]

Har ni en bra affärsidé?  Har ni just startat upp ett företag tillsammans?

Då ska ni vara med i idétävlingen Jakten på ostartade företag. Ni har chans att vinna 100 000 kr, vd-mentorskap, hjälp med ekonomifrågor, juridik och marknadsföring.

24 september äger den regionala uttagningen i Högsby rum, då deltagarna får presentera sina idéer för en jury. Speciellt för uttagningen i Högsby är även att deltagarna får chans att presentera sina bidrag i webb-tv. Den nationella finalen äger rum i Stockholm den 10 oktober.

Läs mer på www.ostartat.se och följ tävlingen på facebook . Anmäl er senast 13 september!

För inbjudan till regionfinalen som pdf, klicka här!

fb-cover

 Coompanion har fått ny hemsida
Publicerat den 19 april, 2013

Välkommen till Coompanion Sverige Webbplatser. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sen är det bara att börja blogga!