Samverkan idéburen offentlig sektor

I samband med det stora flyktingmottagandet under 2015 och 2016 blev tydligt att den offentliga sektorn inte ensam klarade av de stora välfärdsutmaningar som uppstod. Ofta gör den idéburna sektorn och dess samhällsentreprenörer värdefulla insatser för välfärden som den offentliga sektorn inte skulle kunna göra lika bra. För att både de offentliga och de idéburna verksamheterna ska komma till sin rätt och kunna verka på bästa sätt för att tillsammans lösa samhällsutmaningar behövs en god samverkan och en gemensam grund med långsiktiga spelregler att stå på.

Under 2018 påbörjades därför ett arbete med en plattform för samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i länet (läs mer). Väl utvecklade sådana plattformar finns till exempel i Skåne och Västra Götaland och kan figurera som goda exempel. Arbetet resulterade i bildandet av en arbetsgrupp med representanter från den idéburna sektorn som tillsammans med Region Kalmar län kommer arbeta vidare med plattformen.

Vill du veta mer? Kontakta Eva Engström, 0767 637 337, eva.engstrom@coompanion.se eller Ewa Engdahl,  0706 587 323, ewa.engdahl@coompanion.se.

Janet Vloothuis, Länsstyrelsen, diskuterade samverkan med Susanne Lundström från Kalmar Stadsmission på en av träffarna 2018.

Birgitta Adler och Camilla Olsson från Västra Götalandsregionen ledde processen och delade med sig av sina egna erfarenheter under en av träffarna 2018.