Om oss

Coompanion Kalmar län arbetar aktivt för att uppnå konkreta resultat för tillväxt, utveckling och medmänsklighet i vår region. Det gör vi genom att både initiera, stimulera och delta i utvecklingsprojekt, men framförallt genom företagsrådgivning, nätverk och skräddarsytt stöd.

Ändamål

Den ekonomiska föreningen Coompanion i Kalmar län är politiskt obunden och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva utbildning och rådgivning om det kooperativa företagandet, idén, ekonomin och särarten samt dess historia. Till detta hör också att initiera och stödja forskning på kooperativ grund samt att medverka i regionala, nationella och internationella utvecklingsprocesser inom Coompanions intresseområden.

Coompanion i Kalmar län skall marknadsföra och tillhandahålla information, rådgivning och utbildning till medlemmar och andra intressenter inom områdena juridik, ekonomi, marknadsanalys och marknadsföring i kooperativa verksamheter. Dessutom skall konsult-tjänster erbjudas till intressenter som vill etablera kooperativa företag, till dem som driver kooperativ och till dem som vill stödja utvecklingen av kooperativ verksamhet.

Nätverksarbete, projekt- och mötesverksamhet till stöd och utveckling för befintliga och presumtiva medlemmar samt blivande kooperativ ingår i Coompanions uppgift. Medlemmar deltar i den ekonomiska föreningen genom att nyttja föreningens tjänster.

Styrelse

Mats Blomberg, ordförande, Skogsudden
mabbe.blomberg@gmail.com

Lars-Gunnar Hellström, vice ordförande, Räggekulla
lassehel@telia.com

Per-Olov Johansson, Gårdby
per-olov@tomorrowdesign.se

Kristina Lindelöf, Vimmerby
Kristina@ingebohagar.se

Pär-Gustav Johansson
par-gustav.johansson@regionkalmar.se

Åsa “Felix” Everbrant, Mörbylånga
stallkvinneby@hotmail.com

Thomas Kronstål, Västervik
tomas.kronstahl@riksdagen.se

Medlemskap

Medlemskapet består av en insats på 1 000 kr, lika för alla, och denna betalas vid inträdet som medlem. Insatskapitalet återbetalas vid ev. utträde.
Den årliga medlemsavgiften uppgår till 100 kr.
Serviceavgiften uppgår till 500 kr/år för företag med upp till och med 10 anställda.
Serviceavgiften uppgår till 1000 kr/år för företag som har 11 anställda eller fler.

Medlemmar

Borgholms kommun Region Kalmar län
Emmaboda kommun Emådalens Landsbygdscentrum
Hultsfeds kommun ALMI Företagspartner
Högsby kommun KF Göta
Kalmar kommun Konsumentföreningen Oskarshamn
Mönsterås kommun Kalmar Lantmän
Mörbylånga kommun Södra
Nybro kommun Maskinring Kalmar Öland
Oskarshamns kommun Ingebo Hagar Ek
Torsås kommun Studiefrämjandet
Vimmerby kommun Länsförsäkringar i Kalmar län
Västerviks kommun

Medlemsnytta

  • Årlig större konferens där medlemmen kan ”visa upp sig” och erhålla kompetenshöjning och ett bredare nätverk
  • Medlemsbesök 2-3 t/år samt kostnadsfri rådgivning för medlemmar upp till fem timmar per år
  • Rabatterat pris på olika aktiviteter
  • Regelbunden information via elektronisk Nyhetsbrev
  • Länk till ditt företag/organisation från Coompanion Kalmar läns webb
  • Möjlighet att medverka på Coompanions seminarier, konferenser, mässor, utställningar..
  • Möjlighet till juridisk rådgivning kring kooperativa frågor via rådgivare som har tillgång till juridisk expertis.
  • Där intresseområde sammanfaller, nyttja Coompanion som projektägare efter prövning av Coompanions styrelse eller verksamhetsledare
  • Anlita Coompanion i arbetet med projektutformning, ansökan och budgetering etc.
  • Möjlighet att påverka Coompanions verksamhet

Bli medlem!