Sök innovationscheck!

440x440 logga

#innovationscheck #finansiering

Vi förmedlar Innovationscheckar och IP-checkar till kooperativa företag!

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?

Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Checkarna används för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt.

Checken kan även användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Medlen får inte användas till den ordinarie verksamheten.

 

Vem kan söka?

Kooperativa företag som har minst 3 anställda

Med anställda jämställs;

  • medlemmar i ekonomiska föreningar
  • gemensamma operativa delägare
  • externa operativa personer som långsiktig uppbär ersättning från företaget

 

Krav på sökande kooperativa företag

  • Minst ett årsbokslut med intäkter från försäljning
  • Betydande nettoomsättning
  • Kooperativet får ej befinna sig i ekonomiskt obestånd.
  • Kooperativet ska ej tidigare erhållit en innovationscheck eller IP-check samt ej fått annan finansiering över 50 000kr från VINNOVA de senaste 5 åren (2011-2015).

 

Löpande ansökningar

  • Direkt via länk här

eller

  • Via formulär som du kan få från din regionala Coompanionrådgivare

 

Coaching vid ansökan

Kontakta din regionala Coompanionrådgivare som hjälper er att utvärdera idén och bedömer hur ni skall gå vidare. Sök din rådgivare på www.coompanion.se.

 

Coompanion är en av Vinnovas förmedlare av innovationscheckar under 2015-17. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och driver program

för att stärka innovationskraften inom flera samhällsområden och näringsgrenar.

 

Läs om två företag som fick innovationscheckar utdelade 2013 här!

Vinnova innovationscheck