Young Ambassadors of Democracy

#youngambassadorsofdemocracy #ruraldevelopement #youth #coompanionkalmarlän

En erfarenhet var att unga kan och bör få ta ansvar för sin egen framtid och YAoD leds därför av unga för unga.

… är unga som arbetar med och för unga på landsbygden i Östersjöregionen. Projektet vill motverka storstadsnormen och inspirera unga till att bo och leva på landsbygden och se en framtid för sig själva där. Coompanion Kalmar län är projektägare och partnerorganisationer finns i Finnland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Projektet är en fortsättning på flaggskeppsprojektet SRDBSR, där metoder och verktyg togs fram för att stötta unga i entreprenörskap, innovation och delaktighet. Den verktygslådan kommer användas i YAoD och spridas till unga som deltar på projektets konferenser, så att de sedan kan använda sig av dem i sina lokalsamhällen. På så sätt kommer projektet att bidra till mer aktiva och innovativa landsbygder med fler möjligheter för unga. Planeringen är i full gång och projektet kommer börja så fort den slutgiltiga ansökan beviljas. Vill du veta mer? Kontakta oss!